• پریز لوکسین

    به زودی
    پریز هوشمند لوکسین امکان کنترل دستگاه هایی که از طریق دوشاخه به برق متصل می شند را فراهم می کند. شما دیگر لازم نیست نگران به برق ماندن اتو زمانی که از خانه رفته اید باشید.
  • کلید لوکسین

    به زودی
    این کلید هوشمند ۶ پل به شما امکان کترل ۱۲ عملکرد مختلف مربوط به خانه هوشمندتان را می دهد. این کلید کاملا بی سیم بوده و از طریق یک باتری شارژی تغذیه می شود که تا ۶ ماه نیازی به شارژ ندارد.