یادتون رفت در رو قفل کنید؟ وقتی از خانه‌ خارج می‌شویم چه چیزی را فراموش می‌کنیم؟

تا حالا چند بار شده کاری رو یادتون بره انجام بدید؟ تا حالا شده با سرعت خونه‌تون رو به سمت محل کار ترک کنین و یادتون بیافته که گاز رو روشن گذاشتید؟ یا تو راه فرودگاه یادتون بیافته که چراغ‌های خونه رو روشن گذاشتین؟ و این اتفاق در حالی بیافته که دارید خونه رو [...]